پست های ارسال شده در مرداد سال 1385

اسرائيل؟کدوم اسرائيل؟!!!

ساعت 8:05صبح (تو خونه)                                                                                     - بابا...بابا پس این پول تو جیبی من چی شد؟ آخه بابا حالا چه وقت روزنامه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 10 بازدید