پست های ارسال شده در اسفند سال 1385

زندگی برای ...

 باذن الله                         آنانکه هزاران دلیل برای زنده بودن دارند                                       با یک دلیل نمی توانند بمیرند                   ولی آنانکه با یک دلیل ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 12 بازدید